Szövetség a Polgárokért Alapítvány megosztotta Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ét. ... See MoreSee Less

A Kormányportálon már olvasható a szociális, gyermekjóléti és -védelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről, valamint a szociális, gyermekjóléti és -védelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes Kormány rendeletek módosításáról szóló előterjesztés tervezete. A jogszabálytervezet véleményezési határideje: 2015. december 3. Véleményezési cím: eva.body@emmi.gov.hu A tervezet alapján a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről új rendeletet alkot a kormány, továbbá az alábbi kormányrendeletek módosulnak: 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 4. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 6. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 8. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 9. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet A tervezet az alábbi hivatkozáson érhető el: www.kormany.hu/download/2/9d/80000/Szocszol_kr.zip#!DocumentBrowse

Olvass minket a Facebook-on

Szövetség a Polgárokért Alapítvány megosztotta Kaposvári Vakok és Gyengénlátók Kistérségi Csoportja ét. ... See MoreSee Less

Októberben, a látás hónapjában egy hetes érzékenyítés a Takáts Gyula Megyei Könyvtárban.

Olvass minket a Facebook-on

A Szövetség a Polgárokért Alapítvány 2003-ban kezdte meg működését, elődje a Somogyi Munkanélküliekért Alapítvány 1998 óta működött és számos projektet valósított meg a megyében.

Megvalósított programok:

 • PHARE: Nők munkaerő-piaci re-integrációja
 • OFA: Újra dolgozom program
 • SMMK: Mentor, Roma monitoring, Családi program
 • Gondozási központ működtetése Zákány településen alternatív gyermekfelügyelet (segítség nyújtás tanulásban, játszóház,) házi segítségnyújtás, idősgondozás (felügyelet, ház körüli munkák, bevásárlás)
 • Somogy Megyei Civil Információs Központ működtetése

A Szövetség a Polgárokért Alapítvány azért jött létre, mivel a társadalmi, és gazdasági körülmények szükségessé tették a speciális feladatokkal való bővítést, a megyei illetve régiós szintű feladatok és programok megvalósítását is. Továbbá az országhatárokon átnyúló feladatok megvalósítására is lehetőséget nyújt a jövőben.

Megvalósított programok:

   • 4M- Megoldás munkáltatóknak és megváltozott munkaképességű munkavállalóknak
   • Diplomás munkanélküliek tranzitfoglalkoztatása
   • OFA- Sorsfordító Többgenerációs munkanélküliséggel küzdő családok munkaerő-piaci re-integrációja
   • REFO/KM/2004 Fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerő-piaci reintegrációja érdekében Komplex munkaközvetítő és tanácsadó szolgáltatási program megvalósítása
   • OFA/KM/7114/13 Megváltozott munkaképességűek
   • HEFOP 2.3.2  Sorsfordító esélyek Somogyban- ÚDP Kaposvár Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások
   • HEFOP 1.3.1 Tarts lépést a világgal Nők munkaerő-piacra való visszatérésének ösztönzése
   • TMÁR Tartós munkanélküli álláskeresők munkaerő-piaci re-integrációja
   • HÍD Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információk nyújtásának támogatása
   • MOST Munkaerő-piaci orientációs segítő és Tanácsadó Hálózat működtetése Somogy, Tolna, Baranya megyében
   • Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás ellátása Somogy megye területén-Somogy Megyei foglalkoztatási paktum irodájának működtetése
   • 16624/2008-025 FOFŐ projekt Támogatott foglalkoztatás C értelmi sérült személyek és komplex munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása projekt. „ Munkára készen képességeink szerint” Integrált munkaerő-piaci segítő szolgálat működtetése Somogy megyében.
   • 262/2009-5300 NYDRMK-KOMPLEX program Fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerő-piaci re-integrációja érdekében a Komplex munkaközvetítő és tanácsadó szolgáltatási program nyújtása. „ Munkára készen , képességek szerint” Komplex munkaközvetítő és tanácsadó szolgáltatás nyújtása Somogy megyében.
   • FSZK/4961/D/29 A megváltozott munkaképességű személyek munkába helyezését elősegítő alternatív munkaerő-piaci szolgáltátsok működésének támogatása Somogy megyében
   • TÁMOP 5.1.1-09/3-2009-0014 Digitális kompetencia – fejlesztés a Kadarkúti kistérségben LHH-s projekt Konzorciumi partner Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (2010-2012)
   • AMSZ-2010 A megváltozott munkaképességű személyek munkába helyezését elősegítő alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások támogatása
   • TÁMOP 5.1.1-11/1-2012-0026 Kadarkúti kistérségben élő hátrányos helyzetű álláskeresők komplex felzárkóztatása, társadalmi és munkaerő-piaci re-integrációjuk elősegítése. Képzési-foglalkoztatási program a kistérség munkaerő-piaci szakemberei számára
   • AMSZ-2012 A megváltozott munkaképességű személyek munkába helyezését elősegítő alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások működésének támogatása
   • TÁMOP 2.6.2-12/1-2012-0177 A Szövetség a Polgárokért Alapítvány Szervezeti kapacitásának megerősítése.
   • TÁMOP 1.4.1-11/1-2012-0019 „Hátrányos helyzetű munkavállalók képessé tétele a nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedésre – a foglalkoztatási lehetőségek bővülésének elősegítése a Marcali, Nagyatádi, Kadarkúti és a Kaposvári kistérségekben”
   • AMSZ-2013  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatásával megvalósuló projekt A megváltozott munkaképességű személyek munkába helyezését elősegítő alternatív munkaerő- piaci szolgáltatások működésének támogatása.

Programjainkat Somogy megyében valósítjuk meg.

Irodáink:
Kaposvár, Nagyatád, Marcali, Csurgó, Kaposmérő, Nagybajom, Kadarkút,

Munkánk során fontos, hogy minél hatékonyabban járuljunk hozzá:

 • Hátrányos helyzetűek (tartós munkanélküliek, álláskeresők, nők, romák, csökkent munkaképességűek) munkaerő-piaci re-integrációjához
 • Hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci fejlesztéséhez, képzésbe helyezéséhez, valamint utógondozásukhoz
 • A térség munkaerő-piaci helyzetének javításához, a munkanélküliség csökkentéséhez
 • Valamint elősegítjük a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének javítását.

Szolgáltatásaink térítésmentesen vehetők igénybe. A munkaközvetítői tevékenységünk elsősorban a megjelölt célcsoportokra irányul, de minden hozzánk forduló munkanélkülinek igyekszünk szolgáltatást, tanácsot adni a lehetőségekről.

Nagy tapasztalatot szereztünk szakmai, re-integrációs képzések, konferenciák, állásbörzék szervezésében illetve lebonyolításában. Kiegészítő tevékenységek menedzsment, koordináció, szociális PR feladatok megvalósításában. Programjaink során különös hangsúlyt helyezünk a minőségbiztosításra, fejlesztésre, valamint munkatársaink képzésére is. (Rehabilitációs mentorképzés, családpedagógiai mentorképzés)

Programjaink során minél szélesebb körű, közvetlen kapcsolatot alakítunk ki a célcsoportokkal. A tervezés időszakában problémaelemzést, szükségletfelmérést, megvalósíthatósági tanulmányokat készítünk külső partnereink segítségével. Rendszeresen aktualizált adatbázisunk alapján tájékoztatjuk a potenciális ügyfeleket terveinkről, meghallgatjuk és lehetőség szerint, beépítjük elképzeléseiket, ötleteiket pályázatainkba.

A Szervezetnél megvalósuló projektek hosszú távú céljai:

 • A szegénység, munkanélküliség társadalmi kirekesztődés csökkentése,
 • A munkaerő-piaci szolgáltatásokon alapuló kezdeményezések elősegítése,
 • A foglalkoztatási célú non-profit szervezetünk szerepének és erőforrásainak növelése partnerségi együttműködések fejlesztése más civil szervezetekkel,
 • A projektek megvalósítása során érdekelt önkormányzatok, szociális intézmények, faluházak, IKSZT és egyéb intézmények közötti szoros együttműködés kialakítása és folyamatos erősítése, új szervezetek bevonása.

A megvalósított munkaerő-piaci projektekbe különböző hátrányos helyzetű embercsoportokat vonunk be (tartós munkanélküliek, inaktív emberek, munkavállalás szempontjából hátrányos helyzetűek, vidékiek, képzetlenek, pályakezdők, alacsony iskolai végzettségűek, 45 év felettiek, romák, tartósan akadályozottak, gyógyult vagy gyógyulófélben lévő szenvedélybetegek, megváltozott munkaképességűek, diplomások, ). A céljaink és feladataink megvalósítását pszichológus, pedagógus, szociális szervező, gazdasági szaktanácsadó, jogász segíti. A hosszú távú sikeres munkához a térség önkormányzataival a megyei munkaügyi központtal, vidéki kirendeltségekkel, valamint munkáltatókkal, partnerszervezetekkel, esélyegyenlőségi célcsoportok szervezeteivel együttműködési megállapodások aláírásával modell értékű munkakapcsolatot alakítottunk ki.

Alapvető feladataink:
Toborzás, információnyújtás, kapcsolatfelvétel-tájékoztatás, bevonás, egyéni állapot, helyzet, képesség, igény és szükségletfelmérés, egyéni fejlesztési terv készítése, folyamatos személyes kapcsolattartás, munkaerő-piaci információk nyújtása, integráció, re-integráció munkatanácsadás, pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, rehabilitációs tanácsadás, jogi munkajogi tanácsadás, személyi segítségnyújtás, mentális gondozás, egyéni és csoportos segítő foglalkozások, fejlesztések, oktatásba, képzésbe juttatás, helyezés, tréning, munkába közvetítés, kísérés, elhelyezés, próbamunka, beilleszkedés és bennmaradásának segítése mentori támogatás mellett, utógondozás.

A Szervezetnél megvalósuló projektek eredményei:

 • Munkanélküliség csökkent, a foglalkoztatás növekedett,
 • Képzettségi szint növekedett,
 • Hiányszakmák száma növekedett a munkaerő-piacon,
 • Munkaerő-piaci esélyek növekedtek,
 • Hátrányos helyzetű emberek társadalmi esélyegyenlősége javult,
 • A bevont ügyfelek mentális, pszicho-szociális helyzete, életkörülményeik javultak,
 • Somogy megye kistérségeiben a munkaerő-piaci helyzet javult,
 • Közvetlen és személyes kapcsolatot alakítottunk ki a munkaerő-piaci szereplőkkel

 

Szövetség a Polgárokért Alapítvány 2014