A Szövetség a Polgárokért Alapítvány 2003-ban kezdte meg működését, elődje a Somogyi Munkanélküliekért Alapítvány 1998 óta működött és számos projektet valósított meg a megyében.

Programok:

 • PHARE: Nők munkaerő-piaci re-integrációja
 • OFA: Újra dolgozom program
 • SMMK: Mentor, Roma monitoring, Családi program
 • Gondozási központ működtetése Zákány településen alternatív gyermekfelügyelet (segítség nyújtás tanulásban, játszóház,) házi segítségnyújtás, idősgondozás (felügyelet, ház körüli munkák, bevásárlás)
 • Somogy Megyei Civil Információs Központ működtetése

A Szövetség a Polgárokért Alapítvány azért jött létre, mivel a társadalmi, és gazdasági körülmények szükségessé tették a speciális feladatokkal való bővítést, a megyei illetve régiós szintű feladatok és programok megvalósítását is. Továbbá az országhatárokon átnyúló feladatok megvalósítására is lehetőséget nyújt a jövőben.

Programjainkat Somogy megyében valósítjuk meg.

Irodáink:
Kaposvár, Nagyatád, Marcali, Csurgó, Kaposmérő, Nagybajom, Kadarkút,

Munkánk során fontos, hogy minél hatékonyabban járuljunk hozzá:

 • Hátrányos helyzetűek (tartós munkanélküliek, álláskeresők, nők, romák, csökkent munkaképességűek) munkaerő-piaci re-integrációjához
 • Hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci fejlesztéséhez, képzésbe helyezéséhez, valamint utógondozásukhoz
 • A térség munkaerő-piaci helyzetének javításához, a munkanélküliség csökkentéséhez
 • Valamint elősegítjük a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének javítását.

Szolgáltatásaink térítésmentesen vehetők igénybe. A munkaközvetítői tevékenységünk elsősorban a megjelölt célcsoportokra irányul, de minden hozzánk forduló munkanélkülinek igyekszünk szolgáltatást, tanácsot adni a lehetőségekről.

Nagy tapasztalatot szereztünk szakmai, re-integrációs képzések, konferenciák, állásbörzék szervezésében illetve lebonyolításában. Kiegészítő tevékenységek menedzsment, koordináció, szociális PR feladatok megvalósításában. Programjaink során különös hangsúlyt helyezünk a minőségbiztosításra, fejlesztésre, valamint munkatársaink képzésére is. (Rehabilitációs mentorképzés, családpedagógiai mentorképzés)

Programjaink során minél szélesebb körű, közvetlen kapcsolatot alakítunk ki a célcsoportokkal. A tervezés időszakában problémaelemzést, szükségletfelmérést, megvalósíthatósági tanulmányokat készítünk külső partnereink segítségével. Rendszeresen aktualizált adatbázisunk alapján tájékoztatjuk a potenciális ügyfeleket terveinkről, meghallgatjuk és lehetőség szerint, beépítjük elképzeléseiket, ötleteiket pályázatainkba.

A Szervezetnél megvalósuló projektek hosszú távú céljai:

 • A szegénység, munkanélküliség társadalmi kirekesztődés csökkentése,
 • A munkaerő-piaci szolgáltatásokon alapuló kezdeményezések elősegítése,
 • A foglalkoztatási célú non-profit szervezetünk szerepének és erőforrásainak növelése partnerségi együttműködések fejlesztése más civil szervezetekkel,
 • A projektek megvalósítása során érdekelt önkormányzatok, szociális intézmények, faluházak, IKSZT és egyéb intézmények közötti szoros együttműködés kialakítása és folyamatos erősítése, új szervezetek bevonása.

A megvalósított munkaerő-piaci projektekbe különböző hátrányos helyzetű embercsoportokat vonunk be (tartós munkanélküliek, inaktív emberek, munkavállalás szempontjából hátrányos helyzetűek, vidékiek, képzetlenek, pályakezdők, alacsony iskolai végzettségűek, 45 év felettiek, romák, tartósan akadályozottak, gyógyult vagy gyógyulófélben lévő szenvedélybetegek, megváltozott munkaképességűek, diplomások, ). A céljaink és feladataink megvalósítását pszichológus, pedagógus, szociális szervező, gazdasági szaktanácsadó, jogász segíti. A hosszú távú sikeres munkához a térség önkormányzataival a megyei munkaügyi központtal, vidéki kirendeltségekkel, valamint munkáltatókkal, partnerszervezetekkel, esélyegyenlőségi célcsoportok szervezeteivel együttműködési megállapodások aláírásával modell értékű munkakapcsolatot alakítottunk ki.

Alapvető feladataink:
Toborzás, információnyújtás, kapcsolatfelvétel-tájékoztatás, bevonás, egyéni állapot, helyzet, képesség, igény és szükségletfelmérés, egyéni fejlesztési terv készítése, folyamatos személyes kapcsolattartás, munkaerő-piaci információk nyújtása, integráció, re-integráció munkatanácsadás, pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, rehabilitációs tanácsadás, jogi munkajogi tanácsadás, személyi segítségnyújtás, mentális gondozás, egyéni és csoportos segítő foglalkozások, fejlesztések, oktatásba, képzésbe juttatás, helyezés, tréning, munkába közvetítés, kísérés, elhelyezés, próbamunka, beilleszkedés és bennmaradásának segítése mentori támogatás mellett, utógondozás.

A Szervezetnél megvalósuló projektek eredményei:

 • A munkanélküliség csökkent, a foglalkoztatás növekedett,
 • Képzettségi szint növekedett,
 • Hiányszakmák száma növekedett a munkaerő-piacon,
 • Munkaerő-piaci esélyek növekedtek,
 • Hátrányos helyzetű emberek társadalmi esélyegyenlősége javult,
 • A bevont ügyfelek mentális, pszicho-szociális helyzete, életkörülményeik javultak,
 • Somogy megye kistérségeiben a munkaerő-piaci helyzet javult,
 • Közvetlen és személyes kapcsolatot alakítottunk ki a munkaerő-piaci szereplőkkel.

 

Szövetség a Polgárokért Alapítvány 2014